همایش محاسبات سریع

همایش رایگان محاسبات سریع ریاضی ویژه دانش آموزان پایه نهم

کلاس های نکته و تست

نکته و تست استاد: امیرهوشنگ انصاری

همایش استاد قادرپناه - فیزیک

همایش استاد قادرپناه - فیزیک - آموزشگاه اندیشه و خرد

همایش استاد مهدی ترابی

همایش بزرگ عربی - مهدی ترابی - قسمت هفتم - آموزشگاه اندیشه و خرد

تبلیغات کلاس های آموزشگاه

روز و زمان اساتید در آموزشگاه اندیشه و خرد

تبلیغات اساتید مجموعه اندیشه و خرد

جهت ثبت نام با شماره تلفن 77911716 تماس حاصل فرمایید

همایش معارف- استاد پرو

جهت ثبت نام با شماره تلفن 77911716 تماس حاصل فرمایید

همایش استاد قادرپناه - فیزیک

جهت ثبت نام با شماره تلفن 77911716 تماس حاصل فرمایید

همایش استاد مهدی ترابی

همایش بزرگ عربی - - سال 94 - آموزشگاه اندیشه و خرد

همایش استاد مهدی ترابی

همایش بزرگ عربی - مهدی ترابی - قسمت هشتم - آموزشگاه اندیشه و خرد

ثبت نام کلاس های آموزشگاه

کلاس های تشکیل شده در پایه دهم و یازدهم و پیش دانشگاهی لطفا جهت ثبت نام با آموزشگاه تماس بگیرید