لیست دوره های کنکور 98-97

ردیف کد دوره نام درس نام گروه مدرس تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت و روز تشکیل ظرفیت هزینه ظرفیت خالی