نتایج نهایی آزمون سراسری و پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي سال 1396

  • 28 شهريور , 1396
  • 383 نفر
  • کد خبر 100003
نتایج نهایی آزمون سراسری و پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي سال 1396
http://92.242.195.144/ResultSar96Final/