ثبت نام آزمون سنجش و قلم چی

  • 5 مهر , 1396
  • 598 نفر
  • کد خبر 100006
مهلت ثبت نام آزمون در آموزشگاه اندیشه و خرد
پیش دانشگاهی 8 مرحله آزمون قلم چی 3 مرحله آزمون سنجش
دهم و یازدهم 5 مرحله آزمون قلم چی

مهلت ثبت نام آزمون روز پنجشنبه