نکاتی درباره نکته و تست دکتر بابایی

  • 21 فروردين , 1397
  • 465 نفر
  • کد خبر 100014
برنامه جلسه اول :                                
           ١) فصل ٣ كتاب سال چهارم از صفحه ٥٩تا ٦٨ (از اول اسيد وباز تا سر ثابت يونش اب)                                      
           ٢) فصل ١ كتاب سال سوم (استوكيومترى)